Home > Gemüsekiste > Inhalt
 
   
in der aktuellen Kiste
29.-31.10.2014
Gemüsekiste Familienkiste
Puelacher Romed > wer liefert wo?
1 Blattsalat
1 Zuckerhut
1 Stange Sprossenkohl
1 Butternuss-Kürbis
1 Bund Mangold
2 Stück Lauch
1 Blattsalat
1 Zuckerhut
10 dag Vogerlsalat
1 Stange Sprossenkohl
1 Butternuss-Kürbis groß
1 Bund Mangold
2 Stück Lauch
1 kg Zucchini
Posch Josef > wer liefert wo?
1 Blattsalat
1 Zuckerhut
1 Stange Sprossenkohl
1 Butternuss-Kürbis
1 Bund Mangold
2 Stück Lauch
1 Blattsalat
1 Zuckerhut
1 Stange Sprossenkohl
1 Butternuss-Kürbis groß
10 dag Vogerlsalat
1 Bund Mangold
2 Stück Lauch
1 kg Zucchini
Posch Hannes > wer liefert wo?
1 Blattsalat
1 Zuckerhut
1 Stange Sprossenkohl
1 Hokkaido-Kürbis
ca. 40 dag Spinat
2 Stück Lauch
1 Blattsalat
15 dag Vogerlsalat
1 Zuckerhut
1 Stange Sprossenkohl
1 Hokkaido-Kürbis
1 Bund Mangold
1 Stück Lauch
3/4 kg Zucchini
1 Karfiol
Giner Anton > wer liefert wo?
1 Blattsalat
1 Zuckerhut
1 Stange Sprossenkohl
1 Hokkaido-Kürbis
1 Bund Mangold
2 Stück Lauch
1 Blattsalat
1 Zuckerhut
10 dag Vogerlsalat
1 Stange Sprossenkohl
1 Butternuss-Kürbis
ca. 60 dag Spinat
2 Stück Lauch
4 Stück Paprika
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiroler Gemüsekiste | A-6233 Kramsach . Wittberg 24 | Tel. +43.5337.64563 . Fax 63601 | E-Mail: tiroler@gemuesekiste.at | www.tiroler.gemuesekiste.at